Thông tin thành viên

203863.jpg";i:1;i:150;i:2;i:190;}}-photo
Họ và tên Nguyễn A
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/Mathcaveat
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thị trấn Mèo Vạc
Quận/huyện Huyện Mèo Vạc
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Thể dục
Giới thiệu Ngồi bên vết thương tôi quỳ ..
Xác thực bởi Nguyễn Đình Cứ, Phạm Duy Đạt
Đã đưa lên 15 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 28 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 610 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 318 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này