CỘT ĐIỆN  (1 bài)
5725290

Bẫy chuột ..

Ngu lắm, biết chưa? ...

HANG CÓC  (2 bài)

suma y sigue

I Bóng tối trước mặt chỗ ta ngồi hôm qua mênh mông như mặt biển Từng ý nghĩ những con thuyền ra khơi xa gặp bão tan tác trở quay về II Chỗ ta ngồi bây giờ .. Trong miên mê mùa Thu ... lũ chim khách vẩn vơ những bài ca ko vần điệu Và gió lao xao điều gì đó trên ngọn cây Từng tháng từng ngày như lá lọt kẽ tay Cây vì thế đắng thêm từng quả đắng III Một chiều nào như thế sẽ theo...

BAR  (22 bài)