suma y sigue

I Bóng tối trước mặt chỗ ta ngồi hôm qua mênh mông như mặt biển Từng ý nghĩ những con thuyền ra khơi xa gặp bão tan tác trở quay về II Chỗ ta ngồi bây giờ .. Trong miên mê mùa Thu ... lũ chim khách vẩn vơ những bài ca ko vần điệu Và gió lao xao điều gì đó trên ngọn cây Từng tháng từng ngày như lá lọt kẽ tay Cây vì thế đắng thêm từng quả đắng III Một chiều nào như thế sẽ theo...

Giọng nói mơ hồ ...

1839250 Tôi đã mang em trong trái tim ngạt thở Tôi phải thở cho em và còn thở cả cho tôi Tôi đập cánh tôi nhóm lửa Ánh sáng ngược về em tro bụi phía tôi ngồi Tôi che chắn đỉnh u trầm bão gió Giữ nuôi em ngọn nến ướt mềm Tôi đà đắm lạc hồn trùng lau lách Rũ hoang tàn ...Em dựng .....ánh ngày lên Ngọn nến! tự ăn mình khi thắp cháy Soi tìm j dưới đáy vực hư vô? Tôi đã mang em quá lâu em...